Bir gün birbiri ile bağlanabilen her şey birbirine bağlanacaktır